Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van
toepassing. Deze voorwaarden treft u hierbij aan.

Algemene Voorwaarden MaXxive ICT